Provincijal fra Lovro razgovarao s kustosicom Zemaljskog muzeja BiH

Tema održanog razgovora u Provincijalatu u Sarajevu bilo je pitanje rješavanja statusa tog Muzeja i njegovog ponovnog otvaranja za sve građane.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=1152