U Osijeku predstavljeni svesci Hrvatske enciklopedije Bosne i Hercegovine

Ukupno djelo od četiri sveska imat će gotovo 6 000 kartica teksta, više od 3 000 fotografija sa gotovo 150 000 informacija o BiH i Hrvatima u njoj.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=1574