Popularizacija Svetog pisma – Projekt Biblijskih društava

Cilj susreta u Ohridu bio je ekumensko zajedništvo, upoznavanje i želja da sudionici upoznavaju i čitaju Sveto pismo te žive po načelima Riječi Božje.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=1614