Franjevački postulanti započeli svoj hod u postulaturi

U novoj generaciji su četiri postulanta: Vinko Baćak (Župa,Tomislavgrad), Ante Begić i Ante Mitar (Župa, Posušje) te Vlado Pejić (Župa Ružići).

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=1618