Proslava sv. Vinka Paulskoga u Sarajevu

Svečanu Euharistiju 27. rujna s početkom u 17.30 sati predslavit će provincijal Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Jozo Marinčić.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=1626