Prijevod Šematizma Hercegovačke franjev. kustodije fra Petra Bakule

Prijevodom Šematizma na hrvatski jezik omogućeno je čitateljima upoznavanje povijesti hercegovačke franjevačke zajednice i povijesti Hercegovine.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=1641