Proslava Dana Provincije sestara Milosrdnica Provincije Majke Divne

Dvadeset i sedam sestara milosrdnica posjetilo je Đakovo i svetište Božanskog Milosrđa na Ovčari. Predavanje o Božanskom milosrđu je održao vlč. Miro Tomas.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=1655