Zajednička duhovna obnova ŠSF-a u Untermarchtalu u Njemačkoj

Školske sestre franjevke mostarske Provincije iz Heilbronna, Augsburga i Zuga okupile su se na zajedničkoj duhovnoj obnovi koju je predvodila s. Natalija Palac.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=1942