Ekumenska molitva u staroj pravoslavnoj crkvi u Sarajevu

Prigodnu propovijed uputit će delegat Nadbiskupa metropolita vrhbosanskog dr. fra Marinko Pejić, profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=213