Mjesečna duhovna događanja u župi sv. Ignanacija na Grbavici

Župnik o. Krešimir Djaković poziva na zajedničku molitvu za kandidate za oltar: bl. Ivana Merza te slugu Božjih Petra Barbarića i misionara o. Ante Gabrića.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=2180