Intervju nadbiskupa Hosera za Večernji list: "Duhovne obnove vrlo su važan aspekt Međugorja"

Od 22. srpnja 2018. apostolski vizitator svakodnevno sudjeluje na euharistijskim slavljima, susreće se s brojnim hodočasnicima, a povremeno im drži i kraće kateheze.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=2307