Održani "IX. dani pobijenih hercegovačkih franjevaca"

Svetu misu predslavio je provincijal fra Miljenko Šteko uz sumisništvo gen. vikara Željka Majića, vicepostulatora fra Miljenka i 70-ak drugih franjevaca.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=2331