Stručni seminar za odgajatelje predškolske djece

Seminar će se održati pod vodstvom dr. sc. Sandre Bjelan Guska.Tema: “Kvaliteta komunikacije i podrška roditeljstvu u specifičnim konfekstima”.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=2357