XXII. Ministrantski susret „FRAMIN“ u Visokom

Susret franjevačkih ministranata će se održati u subotu 11. svibnja 2019. u Visokom pod geslom „Sve što činiš, čini s ljubavlju“.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=2388