Polaganje doživotnih zavjeta Školskih sestara franjevki Bosansko-hrvatske provincije

Za vrijeme euharistijskoga slavlja koje je predslavio mons. Tomo Vukšić doživotne zavjete položile su s. Blaženka Marijanović i s. Anđelina Ivančić.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=2472