Proslava sv. Ante Pustinjaka, suzaštitnika župe na Petrićevcu

Trodnevnu duhovnu pripremu kao i središnje misno slavlje je predvodio fra Nikica Vujica, definitor i ekonom Provincije Bosne Srebrene.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=2612