Korizmena duhovna obnova redovnica u Sarajevu

Promišljanje na temu "S Marijom na putu obraćenja" izložio je vlč. Žarko Vladislav Ošap, duhovnik Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa u Sarajevu.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=263