Pobožnost križnog puta u vremenu borbe protiv Covida-19

Sastavila: s. Marina Jurišić, ŠSF

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=2675