Fra Miro Relota i vlč. Milenko Krešić – Novi misionari milosrđa

Ovim dekretom, fra Miri i vlč. Milenku podijeljena je ovlast odrješivanja od grijeha koji su pridržani Svetoj Stolici, a uručili su ga kardinal Puljić i mons.Vukšić.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=2697