Novi broj informativnog glaila HRK i KVRPP BiH

Nakon panorame o proslavi Dana posvećenog života, slijedi prikaz djelatnosti dviju konferencija u prvom tromjesečju 2020. godine.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=2738