Seminar za voditelje crkvenih zborova

Na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu od 18. do 20. rujna 2020. organizirat će se dvodnevni seminar za sve one koji se bave crkvenom glazbom.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=2753