Mjesečna duhovna obnova redovnica u Sarajevu

Promišljanje na temu "Euharistija u životu Sv. Klare Asiške" izložila je s. Kata Karadža, ŠSF Bosansko-hrvatske provincije.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=280