Križni put sestara milosrdnica Provincije Majke Divne u povodu 150. jubileja djelovanja u BiH

Nakana je bila izraziti zahvalu Gospodinu za rijeku sestara milosrdnica koje su u ovom povijesnom razdoblju na tlu BiH utkale svoje živote svjedočeći milosrdnu ljubav.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=2936