Nova uprava Družbe kćeri milosrđa TSR sv. Franje

S. Nelija Pavlović, provincijalna predstojnica, upravu čine sestre Jasminka Gašparović, Irena Bajan, Vianeja Kustura te Patricija Jurić.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=348