Novo vodstvo Karmelićanki Božanskog Srca Isusova i premještanje provincijalnog sjedišta

Za provincijalnu poglavaricu imenovana s. Kristina Pišković, a za provincijalne savjetnice s. Ana Terezija Vuradin i s. Andreja Petravić.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=355