Generalni kapitul sestara uršulinki u Rimu

Uršulinke Rimske unije izabrale su na kapitulu u Rimu generalnu glavaricu s. Ceciliu Wang za drugi mandat od šest godina.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=767