Dvije sestre Služavke Maloga Isusa primile misijski križ i odlaze u Haiti

S. M. Liberija Filipović i s. M. Ana Uložnik primile su misijski križ po rukama vojnog ordinarija u BiH, mons. dr. Tome Vukšića.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=791