Međuprovincijski seminar za kandidatice Školskih sestara franjevki

Na seminaru od 9. do 11. siječnja u Bijelom Polju sudjelovalo je 16 kandidatica. Voditeljica seminara bila je s. Leopoldina Kovačević.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=870