19.12.2014

Obilježavanje Godine posvećenog života u Novoj Biloj

Na tom skupu dogovoreno je da će tijekom Godine posvećenog života, svaka redovnička zajednica organizirati rekolekciju na temu redovništva.

Redovnici i redovnice Lašvanske doline obilježili su početak Godine posvećenog života u petak, 12. prosinca, predavanjem i sv. Misom u 15 sati u franjevačkoj župnoj crkvi Duha Svetoga u Novoj Biloj.

Došli su svi redovnici iz osam franjevačkih župa Gučogoranskog samostana te redovnice: Školske sestre franjevke, Kćeri Božje Ljubavi i Služavke Malog Isusa. Na početku je fra Drago Pranješ, gvardijan, pozdravio sve nazočne i upoznao ih s okružnicom „Istražujte“ Kongregacije za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života. Sv. Misu s nagovorom predvodio je fra Velimir Valjan.

Na tom skupu sudionici su se dogovorili da, tijekom Godine posvećenog života, svaka zajednica, župna i sestarska, organizira rekolekciju (duhovnu obnovu) na temu redovništva. (kvrppbih/www.bosnasrebrena)