Zajednice s provincijskim sjedištem izvan BiH

 

REDOVNICI

 
DOMINIKANCI – Hrvatska dominikanska provincija Navještenja BDM
 
O. Pero Jurić, OP
Ibrakovića put 19
BiH - 72000 ZENICA
tel. 032/422 009; faks 032/420 134
www.dominikanci.hr

 

ISUSOVCI – Hrvatska pokrajina Družbe Isusove
 
O. Mato Anić, DI
Hercegovačka 1b
BiH – 71000 SARAJEVO
tel. 033/722 377; faks 033/722 372
e-pošta: pater.anic@gmail.com
www.isusovci.hr

 

KARMELIĆANI – Hrvatska karmelska provincija Sv. Josipa
 
O. Jakov Kuharić, OCD
Zidine bb
BiH - 80245 PRISOJE
tel. 034/205 878; 205 800; faks 034/205 859
e-pošta: karmelsvetogilije@gmail.com
www.karmelsvetogilije.com

 

SALEZIJANCI – Hrvatska salezijanska provincija sv. Ivana Bosca
 
Mr. don Milan Ivančević, SDB
Stjepana Radića bb
BiH - 72230 ŽEPČE
tel. 032/888 800; faks 032/888 701
e-pošta: milanivancevic@gmail.com
www.donbosco.hr

 

REDOVNICE

FRANJEVKE MARIJINE MISIONARKE
 
S. Agnieszka Chwalinska
Titova bb
BiH – 76290 ODŽAK
tel./faks 031/762 038
e-pošta: agness.fmm@gmail.com
odzakfmm@gmail.com

 

FRANJEVKE OD BEZGRJEŠNOG ZAČEĆA IZ DUBROVNIKA
 
S. Marija Jovanović
Biskupa Buconjića 1b
BiH – 88000 MOSTAR
tel./faks 036/330 994
e-pošta: vrtic.sveti.josip@tel.net.ba

 

KARMELIĆANKE BOŽANSKOG SRCA ISUSOVA
 
S. Kristijana Cvitanović
Gabela polje
BiH – 88306 GABELA
tel./faks 036/821 678; tel. 020/686 516 (RH)
e-pošta: karmel.betlehem@gmail.com
www.karmelbsi.hr

 

KĆERI BOŽJE LJUBAVI
 
S. M. Davorka Šarić, FDC
Ivana Cankara 18
BiH – 71000 SARAJEVO
tel. 033/200 294; faks 033/259 962
e-pošta: davorka.saric@gmail.com
zavod.sv.josip@gmail.com
www.kblj.hr

 

KĆERI MILOSRĐA
 
S. M. Helena Bakula
Bana Jelačića bb
BiH – 70280 USKOPLJE
tel. 030/494 318
e-pošta: jela.bakula@gmail.com
www.marijapropetog.hr

 

KLANJATELJICE KRVI KRISTOVE

S. Klara Puljić
Antuna Hangija 106
BiH – 71000 SARAJEVO
tel. 033/539 705
e-pošta: klara.puljic@gmail.com
asc.sarajevo@gmail.com
www.klanjateljice.hr

 

MARIJINE SESTRE
 
S. Slavica Tubak
Stjepana Radića 5
BiH – 72230 ŽEPČE
tel. 032/880 126
e-pošta: slavica.tubak@yahoo.com
www.marijine-sestre-os.hr

 

MISIONARKE LJUBAVI
 
S. Maria Angela Majstorović
Gundulićeva 32
BiH – 78101 BANJA LUKA
tel. 051/257 070
e-pošta: mcbanjaluka@gmail.com

 

SLUŽAVKE MALOG ISUSA Provincije sv. Josipa – Split
 
S. Sandra Midenjak
Kuća Djeteta Isusa, Donji Žabljak bb
BiH – 80100 LIVNO
tel. 034/204 347; faks 034/208 310
e-pošta: kuca.djeteta.isusa@tel.net.ba
www.ssmi.hr

 

URŠULINKE
 
S. Elvira Krišto
Strossmayerova 17a
BiH – 72000 ZENICA
tel./faks 032/462 105
e-pošta: elvira@ursulinke.hr
www.ursulinke

 

KLAUZURNE REDOVNICE U BiH

KARMELIĆANKE – RED BOSONOGIH SESTARA BDM OD GORE KARMELA
 
S. M. Jelena od Krista Kralja Lipić, OCD
Samostan Bezgrešne Kraljice Karmela
Mehe Porobića 83 
BiH – 71210 ILIDŽA – SARAJEVO
tel. 033/862 922; faks 033/459 682
e-pošta: karmel.ocd.sarajevo@gmail.com 
www.karmel.hr

 

KLARISE – RED SIROMAŠNIH SESTARA SV. KLARE
 
S. Hijacinta Batinić, OSC 
Samostan sv. Klare
Dugo polje bb
BiH – 71255 BRESTOVSKO
tel. 030/876 067; faks 030/876 095
e-pošta: samostan.sv.klare@tel.net.ba