06.04.2016

Fra Jozo Marinčić novi provincijalni ministar Bosne Srebrene

Na provincijskom kapitulu za novog provincijalnog ministra izabran je fra Jozo Marinčić, koji je do sada vršio službu definitora i ekonoma Provincije.

Na prvoj sjednici trećega dana zasjedanja provincijskog Kapitula Franjevačke provincije Bosne Srebrene, braća kapitularci su izabrali za novog provincijalnog ministra fra Jozu Marinčića, koji je do sada vršio službu definitora i ekonoma Provincije.

Fra Jozo je rođen 1959. godine u župi Bučići, općina Novi Travnik. Studij teologije završio je u Sarajevu gdje je i zaređen za svećenika 1987. Vremenom je obavljao različite službe. (www.bosnasrebrena.ba)