17.10.2016

Služba kućne predstojnice i milosrđe

Na susretu u samostanu Školskih sestara franjevki u Ljubuškom sudjelovalo je 20 sestara predstojnica koje žive i djeluju u zajednicama u BiH i Hrvatskoj.

U subotu, 15. listopada 2016. u samostanu Presvetog Imena Isusova u Ljubuškom održan je redoviti godišnji susret provincijske predstojnice Školskih sestara franjevaka Provincije Svete Obitelji s. Zdenke Kozina s kućnim predstojnicama. Sudjelovalo je 20 sestara predstojnica koje žive i djeluju u zajednicama u BiH i Hrvatskoj dok su ostale bile opravdano spriječene.

Susret je započeo molitvom Duhu Svetom, a potom je s. Zdenka uputila riječ pozdrava i dobrodošlice okupljenim sestrama. Posebno je pozdravila fra Stipana Klarića, pomoćnog odgojitelja novaka u kući novicijata u Franjevačkom samostanu na Humcu izražavajući zahvalnost što je prihvatio održati predavanje na temu „Služba kućne predstojnice i milosrđe“.

Fra Stipan je na jednostavan način ocrtao duhovnu dimenziju predstojničke službe u kontekstu Godine milosrđa i milosrđa kao čina: očitovanog najprije prema čovjeku i kojega čovjek očituje prema drugima. Kako Bog očituje svoje beskrajno milosrđe prema nama Isus nam je otkrio prispodobom o Bogu – milosrdnom Ocu koji ugleda sina dok je „još bi daleko, ganu se, potrča, pade mu oko vrata i izljubi ga“. Također i prispodobom o milosrdnom Samarijancu Isus nas želi uvjeriti u ljubav koju Bog ima prema nama i kako se po svom Sinu u svom neizrecivom milosrđu daje svima bez razlike. Put ljubavi prema Bogu nužno nas vodi prema čovjeku/bližnjemu bez razlike tko on bio. Zatim slike o Isusovu odnosu prema grješnicima – prema preljubnici, na primjer, gdje jasno pokazuje razliku između grijeha i grješnika. Služenje kao najsnažniju gestu svoga poslanja i autoriteta Isus je ostavio u pranju nogu svojim učenicima. Povezujući sve ove evanđeoske tekstove u jednu nit o iskazanom i iskazivanju milosrđa fra Stipan je i sestre predstojnice pozvao da ovo primjene na svoje redovničke zajednice. „Premalo shvaćamo dušobrižničku stranu službe kućne predstojnice“, bila je poanta i poruka njegova izlaganja. A s obzirom na to da čovjek sam po sebi nije milosrdan i to ne može činiti svojom snagom, nasušna je potreba moliti Duha Svetoga da ukloni barijere kako bi postale znak i sredstvo milosrđa jednih prema drugima i prema svim ljudima.

Nakon izlaganja, diskusije i kratke stanke fra Stipan je u kućnoj kapeli predslavio Svetu misu.

U popodnevnim satima sestrama predstojnicama pridružila se i s. Mira Landeka, provincijska ekonoma s kojom su razgovarale o odnosu i služenju vremenitim dobrima koja su, uz onu dušobrižničku ulogu, neodvojiv način služenja kućne predstojnice u zajednici.

Potom su kućne predstojnice razgovarale sa s. Zdenkom, provincijskom predstojnicom o važnim tekućim pitanjima koja dotiču život i djelovanje Zajednice u cjelini kao i pitanja pojedinih podružnica.

Susret se odvijao u ugodnom ozračju, a na koncu je s. Zdenka zahvalila svim sestrama na sudjelovanju i poželjela blagoslov svakoj zajednici i svakoj sestri.