14.11.2011

U Austriji djeluje oko 6700 redovnica i redovnika

U cijelom svijetu, prema vatikanskim službenim podacima, redovništvo okuplja oko 920.000 članova i članica. Od toga je redovnica 729.371, redovničkih svećenika je 135.051, redovnika stalnih đakona 563, te 54.229 redovnika koji nisu zaređeni.

U Austriji djeluje oko 6700 redovnica i redovnika. Žive u oko 830 samostana i drugih ustanova. Broj redovnika u Austriji u posljednjih nekoliko godina, prema crkvenim statistikama, blago je porastao, dok se broj redovnica smanjio. Ipak, u Austriji je još uvijek gotovo dvostruko više redovnica (4368) nego redovnika (2213).

U cijelom svijetu, prema vatikanskim službenim podacima, redovništvo okuplja oko 920.000 članova i članica. Od toga je redovnica 729.371, redovničkih svećenika je 135.051, redovnika stalnih đakona 563, te 54.229 redovnika koji nisu zaređeni.

Prema posljednjim dostupnim podacima Austrijske konferencije viših redovničkih poglavara, Austrija trenutačno ima 2213 redovnika, od čega je 1710 redovnika-svećenika. Svi instituti posvećenog života i družbe apostolskog života u Austriji imaju ukupno 285 zajednica, samostana i drugih sličnih ustanova.

Broj redovnika posljednjih nekoliko godina u blagom je porastu. Godine 2005. bilo ih je 1953, a u 2009. već 2109. Ipak, taj porast nije uvjetovan novim austrijskim zvanjima, nego uglavnom novim redovnicima iz inozemstva koji žive i djeluju u Austriji.

O. Erhard Rauch, tajnik redovničke konferencije, u razgovoru za Kathpress istaknuo je da se, unatoč dobrim statističkim podacima, brojne redovničke zajednice zbog premalog broja članova zatvaraju ili se organiziraju na međunarodnoj razini, tvoreći međuprovincijske zajednice.

Najbrojnija muška redovnička zajednica u Austriji su benediktinci s oko 370 članova. Austrijska franjevačka provincija ima 140 franjevaca raspoređenih u 25 samostana. Družba Božje Riječi ima 100 braće. Provincija djeluje u jedanaest pokrajina, a dvije zajednice verbita su i u Hrvatskoj. U Austriji živi i radi oko 90 isusovaca, a gotovo isto toliko je i salezijanaca. Jedna od najvećih redovničkih zajednica u Austriji su cisterciti. U zajednici u Wienerwaldu trenutačno ih je 82, najviše redovnika otkako je samostan osnovan godine 1333.

Prema najnovijim statistikama Unije austrijskih redovnica, redovnica ima 4368 članica, a djeluju u 546 zajednica. Posljednjih godina uočljiv je stalni pad broja redovnica. Godine 1999. bilo ih je 6348, da bi se 2005. njihov broj smanjio na 5061. U 2009. u Austriji je bilo 4548 redovnica. Smanjenje broja uvjetovano je umiranjem i nedostatkom novih zvanja, a gotovo 65% redovnica starije je od 65 godina, dok je samo njih 4% mlađe od 40 godina života. Sve austrijske redovnice zajedno imaju 59 novakinja i postulantica.

Unatoč negativnim statističkim trendovima redovnice u austrijskoj Crkvi i u društvu imaju i dalje važnu ulogu. U Austriji redovnice vode 25 bolnica te 221 školu. U školama je zaposleno oko 80 sestara, a 256 redovnica djeluje kao medicinske sestre, te njih 296 kao njegovateljice. Oko 30 redovnica radi u internatima i dječjim vrtićima. U karitativnim i socijalnim ustanovama radi 91 sestra, a apostolatom se bavi njih 489. Prema statistikama Unije austrijskih redovnica u Austriji su najbrojnije milosrdne sestre Sv. križa (575) te franjevke (228).

Nužna je još bolja međusobna suradnja redovnica i redovnika da bi se djelovanje u Crkvi i u društvu nastavilo i ubuduće, ističe o. Erhard Rauch. U tom smislu već je oformljena krovna organizacija redovnika i redovnica u Austriji. Zajedničko tajništvo redovnica i redovnika, osim racionalizacije sredstava i snaga, ima i zadaću poboljšati suradnju te koordinaciju djelovanja redovnica i redovnika u Austriji.  (IKA)