03.06.2019

Novo vodstvo Provincije Majke Divne sestara Milosrdnica

Sestra M. Julijana Djaković, imenovana je provincijalnom glavaricom. Savjetnice su: s. M. Vinka Bilješko, s. M. Mirjana Ćorić, s. M. Rahela Brkić i s. M. Monika Martić.

U nedjelju 2. lipnja 2019. u samostanu Majke Divne na Stupu, Vrhovna poglavarica Družbe sestara milosrdnica Svetog Vinka Paulskoga s. Miroslava Bradica imenovala je novu Upravu Provincije Majke Divne – Sarajevo na drugo trogodište, u izmijenjenom sastavu.

Članice Uprave su: s. M. Julijana Djaković, provincijalna poglavarica; s. M. Vinka Bilješko - I. savjetnica i zamjenica prov. poglavarice; s. M. Mirjana Ćorić - II. savjetnica; s. M. Rahela Brkić - III. savjetnica; s. M. Monika Martić - IV. savjetnica.

http://milosrdnice-bih.com