20.06.2013

Pismo prefekta Kongregacije João Braz Card. De Aviz predsjednku KVRPP BiH

Od srca Vam želimo plodno pastoralno služenje na korist svega posvećenog života u Bosni i Hercegovini, da može uvijek rasti u ljubavi i svjedočiti o svetosti.

Pismo prefekta Kongregacije João Braz Card. De Aviz upućeno predsjedniku Konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica BiH fra Lovri Gavranu prenosimo u cijelosti.

 

KONGREGACIJA

ZA INSTITUTE POSVEĆENOG ŽIVOTA

I DRUŽBE APOSTOLSKOG ŽIVOTA

 

Vatikan, 28. svibnja 2013

Poštovani Oče,

primili smo putem Apostolske nuncijature, zapisnik sa XI. zasjedanja Konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica Bosne i Hercegovine (KVRPP BIH), koja se održala 9 ožujka 2013. godine na Franjevačkoj teologiji, Aleja Bosne Srebrene 111, u Sarajevu (Nedžarići), tijekom kojega ste Vi izabrani za predsjednika.

Od srca Vam želimo plodno pastoralno služenje na korist svega posvećenog života u Bosni i Hercegovini, da može uvijek rasti u ljubavi i svjedočiti o svetosti koju kršćanski narod očekuje u ovom trenutku u kojem Crkva poziva čitavu kršćansku zajednicu, a na poseban način posvećeni život, na sudjelovanje u novoj evangelizaciji.

Pregledali smo s živim zanimanjem zaključke vašega zasjedanja, na kojem je sudjelovao i Apostolski nuncij mons. Luigi Pezzuto i izaslanik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, mons. Dr. Pero Sudar, pomoćni Sarajevski biskup.

Tema zasjedanja „Redovnici i nova evangelizacija“, na kojoj se baziralo izlaganje pomoćnog biskupa Sudara, istakla je nezamjenjivu ulogu posvećenog života, koji svjedočenjem evanđeoske radikalnosti, donosi svjetlo istine i ljubavi. Ali, evangelizatori moraju biti i sami evangelizirani, naglasio je, s velikom jasnoćom, predavač ukazujući na samu bit trajne formacije, kao na vrlo prikladno sredstvo stalnog rasta u vjeri i u svim krepostima; povratak izvorima i pozornost na znakove vremena, secundum loca et tempora, tračnice su prema kojima treba usmjeriti osobni i zajednički put. Ne radi se svakako o laganoj stvari, ali sigurno o neophodnoj za učinkovito pastoralno djelovanje.

Vrlo zanimljiv nam se čini i susret s novim Apostolskim nuncijem, mons. Luigiem Pezzutom, koji vam se pridružio i s vama razmijenio ideje, što je svakako korisno za međusobno upoznavanje i budući zajednički rad. Nuncij je naglasio važnost crkvenog zajedništva za efikasnost djela nove evangelizacije, istaknuvši ljepotu s kojom svaka pojedinačna karizma uspijeva pokazati svjetlo istine i ljubavi. Pozivamo Vas da prihvatite apel Apostolskog nuncija za nadilaženje svakog oblika podijeljenosti i distance koja bi mogla biti među Vama i crkvenom hijerarhijom i crkvenom hijerarhijom i Vama; ne može postojati evangelizacija bez zajedništva, s druge strane, evangelizacija vodi sve dubljem zajedništvu s Bogom i Crkvom.

Što se tiče drugih izlaganja, iako ne podcjenjujući pitanje predškolskog odgoja, čini nam se važnim na poseban način naglasiti urgentnost promocije i pastorala zvanja. Budućnost posvećenog života i same Crkve ovisi dobrim dijelom o kvaliteti i kvantiteti zvanja: za kršćanski život, za posvećeni život i za svećenički život. Neophodno je uložiti sve energije i napore da se nadiđu barijere i nerazumijevanja u zajedničkom radu, između različitih redovničkih instituta među sobom i s mjesnom Crkvom, za što učinkovitiji pastoral zvanja.

 Sa željom da se pod Vašim vodstvom i poticajom redovnici i redovnice Bosne i Hercegovine potrude u izgradnji Kraljevstva, srdačno Vas pozdravljam i upućujem vam poseban blagoslov. 

                                                                                    João Braz Card. De Aviz,

                             Prefekt