20.01.2014

Mjesečna duhovna obnova redovnica u Sarajevu

Promišljanje na temu „Evo me, Onom komu sam povjerovala“ izložio je preč. Marko Zubak, rektor Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa u Sarajevu.

U nedjelju 19. siječnja održana je u Vrhbosanskom bogoslovnom sjemeništu u Sarajevu mjesečna duhovna obnova za redovnice u organizaciji Školskih sestara franjevki Mostarske provincije. Susret je započeo u 15.30 sati, a završio euharistijskim slavljem u 17.00 sati. Sudjelovalo je oko osamdesetak redovnica.

Promišljanje na temu „Evo me, Onom komu sam povjerovala“ izložio je preč. Marko Zubak, rektor Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa. U kontekstu teme naglasio je da je redovnica živo Evanđelje, slika Božja. Ta slika može lako postati karikatura. Koristeći riječi sv. Klare Asiške, sudionice duhovne obnove je pozvao da se sjete prvoga razloga i prve ljubavi radi kojeg su krenule za Kristom. Posvješćivanjem prvoga razloga, ne može se biti karikatura ni torso već slika, umjetničko djelo, remek djelo. „Nemoj biti knjiga tužaljki, budi Evanđelje u svom redovničkom življenju“ rekao je voditelj duhovne obnove te potaknuo redovnice da budu u službi vjere i kršćanskog jedinstva.

U pokorničkom bogoslužju, preč. Zubak je nabrojio pet putova pokore (osuda grijeha, oprostiti uvredu bližnjemu, pobožno moliti, dati milostnju i ponizno živjeti) prema sv. Ivanu Zlatoustom.

Nakon izlaganja teme te pokorničkog bogoslužja bila je prigoda za sakrament pomirenja te klanjanje Presvetom oltarskom sakramentu.  Voditelj duhovne obnove je također predslavio Euharistijsko slavlje, tijekom kojeg je svirala i pjevala skupina studentica i djelatnica koje stanuju u kući Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije.  (kvrpp bih)