04.07.2014

Izabrano novo vodstvo Hrvatske kapucinske provincije

Za provincijala je izabran fra Jure Šarčević, a za vikara fra Goran Rukavina. Savjetnici su: fra Željko Cestar, fra Ivica Vrbić te fra Ivica Petanjak.

Hrvatski kapucini provincije sv. Leopolda Bogdana Mandića okupljeni na 17. provincijalnom kapitulu pod predsjedanjem fra Štefana Kožuha, zamjenika Generalnog ministra Kapucinskog reda, u samostanu sv. Leopolda Bogdana Mandića u zagrebačkoj Dubravi 3. srpnja su izabrali vodstvo provincije u sljedećem trogodištu.

Za provincijalnog ministra izabran je fra Jure Šarčević, a za njegova zamjenika, vikar fra Goran Rukavina.

Savjetnici novog provincijala su: fra Željko Cestar, fra Ivica Vrbić te fra Ivica Petanjak.

Kapitul nastavlja svojim radom raspravom o početnom odgoju te ekonomskom Pravilniku na razini pojedinih samostana i Provincije. (kvrpp bih/ika)