Statistički podatci

REDOVNICI U BOSNI I HERCEGOVINI
(Statistički podatci - 31.12.2018.)

Br. REDOVNIČKA USTANOVA Sjeme-
ništarci
Novaci /
postulanti
Đakoni Studenti/
bogoslovi
Braća Svećenici
u BiH
Doživotno
zavjetovani
u BiH
Redovnici
ukupno
u Provinciji
1. Franjevačka provincija Svetog Križa – Bosna Srebrena 5 5+ 2 3 34 5 211 225 285
2. Hercegovačka franjevačka provincija Uznesenja BDM 1 10 3 34 6 119 125 182
3. Hrvatska pokrajina Družbe Isusove (Isusovci) - - - - - 4 4 -
4. Hrvatska salezijanska provincija sv. Ivana Bosca (Salezijanci) - - - - - 4 4 113
5. Hrvatska karmelska provincija
sv. Oca Josipa (Karmelićani)
- - - - 1 3 4 -
6. Red cistercita strožijeg opsluživanja (Trapisti) - - - - 1 2 3 -
7. Hrvatska dominikanska provincija Navještenja BDM (Dominikanci) - - - - - 1 1 -
 

 

UKUPNO u BiH

6 17 6 68 13 344 366 -

REDOVNICE U BOSNI I HERCEGOVINI
(Statistički podatci - 31.12.2018.)

Br. REDOVNIČKA USTANOVA Kandidatice Postulantice Novakinje Sestre s doživotnim
zavjetima (BiH)
Sestre ukupno
u Provinciji
1. Školske sestre franjevke Krista Kralja Bosansko-hrvatska provincija
Prečistog Srca Marijina
0 1 3 111 234
2. Školske sestre franjevke Krista Kralja Provincija Svete Obitelji u Hercegovini 2 0 2 150 188
3. Sestre Milosrdnice Provincija Majke Divne 0 0 0 55 61
4. Služavke Maloga Isusa Provincija Bezgrješnog začeća BDM 0 0 2 49 70
5. Kćeri Božje ljubavi Provincija Božje providnosti - - - 34 238
6. Klanjateljice Krvi Kristove Regija Zagreb - - - 40 165
7. Hrvatska provincija karmelićanki Božanskog Srca Isusova - - - 5 97
8. Kćeri Milosrđa Trećeg samostanskoga reda sv. Franje Provincija Krista Kralja - - - 3 138
9. Služavke Maloga Isusa Provincija sv. Josipa - - - 3 -
10. Franjevke Marijine misionarke Prowincja Europy Środkowej i Wschodniej  (Odžak) - - - 4 255
11. Marijine sestre čudotvorne medaljice - - - 2 98
12. Hrvatska provincija uršulinki Rimske unije (Uršulinke) - - - 3 55
13. Franjevke od Bezgrješnog začeća iz Dubrovnika - - - 4 -
14. Misionarke ljubavi Regija Utočište grješnika - - - 4 95
15. Samostan Svete Klare (Klarise) 0 0 3 4 4
16. Samostan Bezgrešne Kraljice Karmela (Karmelićanke) 0 0 0 5 5
 

 

UKUPNO u BiH

2 1 10 476 -

UKUPAN BROJ REDOVNIKA I REDOVNICA U BOSNI I HERCEGOVINI

Godina Ukupan broj
svećenika redovnika koji djeluju u BiH
Ukupan broj braće redovnika
koji djeluju u BiH
Ukupan broj redovnica
koje djeluju u BiH
2005. 388 14 549
2006. 349 12 520
2007. 348 12 522
2008. 356 13 537
2009. 306 13 537
2010. 340 12 540
2011. 370 13 521
2012. 351 13 524
2013 355 12 518
2014. 331 12 509
2015 346 12 513
2016 354 14 504
2017 346 13 482
2018 344 13 476