20.07.2017

Izabrana nova Vrhovna uprava Školskih sestara franjevki Krista Kralja

Sestra Klara Šimunović ponovno je izabrana za vrhovnu predstojnicu. Zamjenica je s. Vida Tomažič, a savjetnice su s. Lidija Glavaš, s. Gregoria Susnik i s. Jimene Alviani.

Dana 18. srpnja 2017., u sklopu XV. redovitog vrhovnog kapitula Školskih sestara franjevke Krista Kralja, koji se slavi u Asizu – Santa Maria degli Angeli od 3. do 20. srpnja na temu „Ljubav nas Kristova obuzima“, izabrana je nova Vrhovna uprava za sljedeće šestogodište.

S. M. Klara Šimunović ponovno je izabrana za Vrhovnu predstojnicu. Vrhovna zamjenica je s. M. Vida Tomažič, a vrhovne savjetnice su s. M. Lidija Glavaš, s. M. Gregoria Susnik i s. M. Jimene Alviani. (SSFCR)