12.04.2019

Misijska akcija u župi Svih Svetih u Livnu

Prihod prodajne izložbe je namijenjen potrebama misija Družbe sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga u Paragvaju i Salomonskim otocima.

U župi Svih svetih u Livnu je 7. travnja 2019. godine, održana prodajna izložba čiji prihod je namijenjen potrebama misija Družbe sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga u Paragvaju i Salomonskim otocima.

Sestre milosrdnice Provincije Majke Divne - Sarajevo, članice Udruge sv. Vinka Paulskoga i Marijanska vinkovska mladež marljivo su pripremali tu izložbu i radosna srca ju pred župnom crkvom Svih Svetih i samostanskom crkvom sv. Petra i Pavla na Gorici, ponudili Livnjacima.

Organizatori ove plemenite akcije zahvalni su svima na velikodušnoj pomoći za potrebite u misijama.

(Andrea Penjak)