18.09.2020

Seminar za voditelje crkvenih zborova

Na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu od 18. do 20. rujna 2020. organizirat će se dvodnevni seminar za sve one koji se bave crkvenom glazbom.

Fra Emanuel Josić uputio je poziv na seminar svima onima koji se bave crkvenom glazbom. Isti prenosimo u cijelosti.

Poštovani voditelji crkvenih zborova, kao profesor glazbe na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu i kao dugogodišnji voditelj i dirigent raznih zborova diljem Bosne i Hercegovine, promatrajući stanje na terenu, uočio sam veliku potrebu za organiziranjem seminara za voditelje crkvenih zborova. Naime, na našim župama crkvene ansamble vode ljudi kojima bi dobrodošla kvalitetna pouka iz liturgijskoga crkvenoga pjevanja. Kako bismo nadišli te zajednički pokušali otkloniti određene poteškoće u radu, načinu i pristupu vođenja crkvenih zborova, na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu od 18. do 20. rujna 2020. organizirat će se dvodnevni seminar za sve one koji se bave crkvenom glazbom.

Teme koje će biti obrađivanje tijekom predavanja i radionica su:

1. Praktični rad s ansamblom

2. Upjevavanje, intonacija, fraza

3. Liturgijsko sviranje

4. Gregorijanski liturgijski napjevi

5. Liturgijski pristup odabira kompozicija za misno slavlje

Predavači koji će biti angažirani su:

- Red. prof. mr. art. Jasenka Ostojić (redovna profesorica na Odsjeku za dirigiranje na Muzičkoj akademiji u Zagrebu i gostujući profesor na Odsjeku za dirigiranje na Muzičkoj akademiji u Sarajevu)

- Doc. mr. art. Ruža s. Domagoja Ljubičić (profesorica na Institutu za crkvenu glazbu u Zagrebu)

- Prof. fra Emanuel Josić (profesor glazbe na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu)

Kotizacija za prisustvo na seminaru iznosi 30 KM. Prijave poslati najkasnije do 8. rujna 2020. na e-mail: emanueljosic08@gmail.com ili na broj telefona: +387 63 628 460.