05.07.2012

Nova uprava Družbe kćeri milosrđa TSR sv. Franje

S. Nelija Pavlović, provincijalna predstojnica, upravu čine sestre Jasminka Gašparović, Irena Bajan, Vianeja Kustura te Patricija Jurić.

Na V. redovitom provincijalnom kapitulu Družbe kćeri Milosrđa TSR sv. Franje, provincije Krista Kralja, koji se održava od 28. lipnja do 2. srpnja u Blatu, izabrana je nova provincijalna uprava za sljedeće trogodište. Izbori su održani 1. srpnja, a izabrane su: s. Nelija Pavlović, provincijalna predstojnica, s. Jasminka Gašparović, 1. savjetnica i zamjenica, s. Irena Bajan, 2. savjetnica, s. Vianeja Kustura, 3. savjetnica, te s. Patricija Jurić, 4. savjetnica.  (IKA)