14.12.2012

Međunarodni simpozij "Vjera u Bibliji"

"Vjera u Bibliji" tema je međunarodnog simpozija koji će se održati u Sarajevu u petak i subotu, 14. i 15. prosinca na Katoličkom bogoslovnom fakultetu, Josipa Stadlera 5.

 

P  R  O  G  R  A  M

Petak, 14. prosinca

15.30 - početak rada simpozija

15.45 - Post 15,6 - prof. dr. Adalbert Rebić

16.05 - Misterij Boga objave na Sinaju. Ispovijest vjere u događajima Knjige Izlaska - mr. sc. Božo Odobašić

16.25 - Vjera u Knjizi Brojeva (Br 14,11; 20,12) – dr. sc. Domagoj Runje

16.45 - "Nisu vjerovali u Jahvu, Boga svoga (2 Kr 17,14): nevjera naroda u Deuteronomističkoj povijesti - dr. sc. Darko Tepert

17.05 - Vjera  povijesna snaga i egzistencijalni temelj života. Egzegetsko-teološka analiza Iz 7,9b; 28,16 - prof. dr. Božo Lujić

17.25 - odmor

17.45 - Jon 3,5 - prof. dr. Karlo Višaticki

18.05 - Vjera u Knjizi Propovjednika - mr. sc. Bruna Velčić

18.25 - Vjera u Knjizi mudrih izreka - mr. sc. Goran Kühner

18.45 - Vjerski život u Knjizi o Tobiji - doc. dr. Drago Župarić

19.05 - 19.30 - rasprava

Subota, 15. prosinca

8.30 - Vjera u Markovu evanđelje – prof. dr. Marinko Vidović

8.50 - Vjera vs. strah u Matejevu evanđelju – dr. sc. Vinko Mamić

9.10 - Vjera u Evanđelju po Luki – doc. dr. Dario Tokić

9.30 - Vjera u Djelima apostolskim - prof. dr. Mario Cifrak

9.50 - Vjera u Ivanovu evanđelju - doc. dr. Božidar Mrakovčić

10.10 - Vjera kod Pavla - prof. dr. Ivan Dugandžić

10.30 - odmor

10.50 - Kršćanska vjera kao borba (agon) i kao odricanje (egkrateia) prema 1 Kor 9,24-27 - prof. dr. Anto Popović

11.10 - Vjera autora i naslovnika u Jakovljevoj poslanici - prof. dr. Mato Zovkić

11.30 - Vjera u prvoj Petrovoj poslanici - doc. dr. Ivica Čatić

11.50 - Vjera u Otkrivenju – prof. dr. Nikola Hohnjec

12.10 - 12.30 - rasprava

13.00 - ručak