Povjerenstvo za pastoral zvanja

Povjerenstsvo za pastoral zvanja pri Konferenciji viših redovničkih poglavara i poglavarica BiH osnovano je 2011. godine radi zajedničkog rada na polju pastorala zvanja svih redovničkih zajednica u Bosni i Hercegovini te kako bi se koordinacijom ostvarila djelotvornija suradnja i razmjena iskustava na tom polju.

Povjerenstvo čine:

VODITELJICA  POVJERENSTVA: 

s. M. Ana Marija Kesten, Sestre Služavke Malog Isusa Provincije Bezgrješnog začeća BDM;

ČLANOVI/CE POVJERENSTVA:

s. Slavica Barbarić, Školske sestre franjevke Provincije Svete obitelji;

don Branko Bendra, SDB, Hrvatska salezijanska provincija;

 s. M.  Ankica Garić, FDC, Kćeri Božje ljubavi;

s. M. Izabela Đaković, Sestre milosrdnice Provincije Majke Divne;

s. M. Marija Mihaljević, Školske sestre franjevke Bosansko-hrvatske provincije;

s. Jadranka Obućina, ASC, Klanjateljice Krvi Kristove Regije Zagreb;

fra Danijel Rajić, OFM, Franjevačka provincija Bosna Srebrena;

fra Iko Skoko, OFM, Hercegovačka franjevačka provincija Uznesenja BDM.

Također je započeta zajednička suradnja Povjerenstva za pastoral zvanja pri Hrvatskoj konferenciji VRPP i istoga Povjerenstva pri Konferenciji VRPP BiH, u uređivanju časopisa "Susret" kao i na istoimenoj Internetskoj te Facebook stranici.

Foto galerija

Sjednica Povjerenstva, Gromiljak, 12. veljače 2016.