12.03.2019

Kristov križni put u svjetlu vjere

Prevela i priredila s. Stjepanka Stanić, milosrdnica

.......................................................................

KRIŽNI PUT VJERE

 U Ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Biblijski tekst                                                                                                                    Rim 6,8-9

“Pa ako umrijesmo s Kristom, vjerujemo da ćemo i živjeti zajedno s njime. Znamo doista: Krist uskrišen od mrtvih, više ne umire, smrt njime više ne gospoduje”.

Razmatranje

Nasljedujmo Krista, na putu Križa, potaknuti vjerom koja razmatra Isusovu patnju koja nudi ljubav jaču od smrti. S Marijom, koja je na najsavršeniji način bila poslušna vjeri, povezujemo se s Kristovom otkupiteljskom žrtvom, koji nam je darovima svoje milosti otvorio vrata nebeskog kraljevstva.

Pomolimo se:

Ulij u nas Oče, mudrost i snagu tvoga Duha, da hodeći s Kristom putem križa, spremno životom svjedočimo veliki dar vjere. Amen

PRVA POSTAJA, Isusa osuđuju na smrt

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te!

 

Biblijsko čitanje                                                                              Mt 27,1-2.26; Mc 15,1; Iv 19,1

„Glavari svećenički i starješine narodne održali vijećanje protiv Isusa da ga pogube. I svezana ga odveli i predali upravitelju Pilatu. Pilat im pusti Barabu, a Isusa, izbičevana, preda da se razapne”.

Razmatranje

Pred svoju muku Isus je tješio svoje učenike riječima: “Neka se ne uznemiruje srce vaše! Vjerujte u Boga i u mene vjerujte!” (Iv 14,1-6) Također i mi, učenici Kristovi danas u povijesti, uplašeni smo pred smrtnim kaznama ljudi, koji, daleko od vjere, ne prepoznaju i ne vide ljepotu Božju. Isus je pretrpio samo izvana osudu Pilata, svojom mukom pokazao nam je put, istinu i život, misterij svoje osobe. Vjerom nasljedujemo Isusa jer u intimnosti želimo prisutnost njegova svjetla koje će nas voditi cijelog našeg života (usp. Iv 14,1-6).

Prošnje

Predraga braćo, “vjera je već neko imanje onoga čemu se nadamo, uvjerenost u zbiljnosti kojih ne vidimo” (Heb 11,1). Na ovom temelju, koji je sam Krist, uzdignimo svoje molitve i recimo zajedno: „Umnoži, Gospodine, našu vjeru“.

Smiluj nam se Isuse, smiluj nam se!

Budi nam milostiv poradi svoje svete muke!

DRUGA POSTAJA, Isus prima na se križ

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te!

 

Biblijsko čitanje                                                                                                           Mt 27,27-31

“Onda vojnici upraviteljevi uvedoše Isusa u dvor upraviteljev i skupiše oko njega cijelu četu. Svukoše ga pa zaogrnuše skrletnim plaštem. Spletoše zatim vijenac od trnja i staviše mu na glavu, a tako i trsku u desnicu. Prigibajući pred njim koljena, izrugivahu ga: 'Zdravo, kralju židovski!' Onda pljujući po njemu, uzimahu trsku i udarahu ga njome po glavi. Pošto ga izrugaše, svukoše mu plašt, obukoše mu njegove haljine pa ga odvedoše da ga razapnu”.

Razmatranje

Prije svoje muke, Isus je dao obećanje svojim učenicima: „Da, vi ste sa mnom ustrajali u mojim kušnjama. Ja vam stoga u baštinu predajem kraljevstvo što ga je meni predao moj Otac” (Lk 22 28-29).

Isti Šimun Petar imao je svoje poteškoće, ali bio je podržan Isusovom molitvom: „molio sam za tebe, Šimune, da ne malakše tvoja vjera” (Lk 22,32). I za nas je nemoguće slijediti Isusa putem križa ako nas ne podrži duh vjere. Svaki dan smo pozvani obratiti se od naših strahova na hrabrost koja proizlazi iz Isusove molitve i ljubavi (usp. Lk 22,28-30).

Prošnje

Braćo i sestre, „Pravednik će od vjere živjeti” (Rim 1,17): naša pravednost ne temelji se na našem umijeću, već na Gospodinovoj podršci.

Recimo zajedno: „Daruj nam vjeru, Gospodine!“

TREĆA POSTAJA, Isus pada prvi put pod križem

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te!

 

Biblijsko čitanje                                                                                                            Heb 5,7

“On je u dane svoga zemaljskog života sa silnim vapajem i suzama prikazivao molitve i prošnje Onomu koji ga je mogao spasiti od smrti. I bî uslišan zbog svoje predanosti”.

Razmatranje

Lazar je bio već četiri dana u grobu. Isus, prije nego je otišao do Lazarova groba, zahvalio je Ocu jer ga uvijek uslišava. Sve što Isus čini, čini jer vjerujemo u njega, u njegovu riječ, odnosno, vjerujemo u njega koji je život i uskrsnuće. Isus se, u svojim padovima putem križa, u stvarnosti, prigiba se zemlji naše ljuckosti. Vječna Riječ Očeva prigiba se nad grob svakoga od nas i poziva nas. Vjera u njega omogućuje nam vidjeti njegov vapaj i njegov pad za nas u njegovoj neizmijernoj ljubavi, njegova prisutnost koja nas podupire u svakoj prilici života (usp. Iv 11,1-57).

Prošnje

“Jer ako ustima ispovijedaš da je Isus Gospodin, i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen” (Rim 10,9). Ovo je vjera koja, s Lazarom, prelazi od smrti u život. Recimo zajedno: “Daruj nam svoj život, Gospodine”.

 

- Ti koji nas pozivaš iz groba grijeha,

- Ti koji se nadvijaš nad nama da bi nas spasio,

- Ti koji si prisutan u svakom trenutku našega života,

Smiluj nam se Isuse, smiluj nam se!

Budi nam milostiv poradi svoje svete muke!

ČETVRTA POSTAJA, Isus susreće svoju svetu Majku

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te!

Biblijsko čitanje                                                                                                            Iv 19,25-27

“Kad Isus vidje majku i kraj nje učenika kojega je ljubio, reče majci: „Ženo! Evo ti sina!” Zatim reče učeniku: “’Evo ti majke!’”

Razmatranje

Kad je Marija otišla posjetiti Elizabetu i kad ju je pozdravila, Elizabeta je u vlastitoj utrobi osjetila radost sina Ivana. Prepoznala je u Mariji onu po kojoj su se ostvarila Božja obećanja: „Blažena ti što povjerova da će se ispuniti što ti je rečeno od Gospodina!“ (Lk 1,45). Marijina Vjera učinila je da nije postala samo majka Spasitelja, nego i njegova vjerna učenica: Marija vjeruje i oslanja se na Gospodina. Njezina vjera čini da stoji pod križem i, iako je savijena od boli, ostaje u blizini Sina koji se nudi za život svijetu (usp. Lk 1,40-45).

Prošnje

Braćo i sestre, „dakle: vjera po poruci, a poruka riječju Kristovom” (Rim 10,17), Marija, majka i učiteljica vjere, prati nas na našem vjerničkom putu.

Recimo zajedni: „Otvori naše srce vjeri, Gospodine“.

Smiluj nam se Isuse, smiluj nam se!

Budi nam milostiv poradi svoje svete muke!

PETA POSTAJA, Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te!

Biblijsko čitanje                                                                                                            Lk 23,26

“Kad ga odvedoše, uhvatiše nekog Šimuna Cirenca koji je dolazio s polja i stave na nj križ da ga nosi za Isusom”.

Razmatranje

Znajući da je Isus u kući, četvorica donesoše uzetoga na nosiljci, da ga Učitelj ozdravi. Isus vidje da su sve to učinili istinskom i živom vjerom. Bila je to vjera mnogih cirenaca koji također danas služe bolesnicima i svima koji su u potrebi. Vjera ovih osoba nije se pokolebala unatoč poteškoćama, već ih je učinila dosjtljivima da učine sve što je bilo moguće da ublaže bol bolesniku. Kao Cirenac i kao ove osobe, također smo i mi pozvani očitovati našu vjeru više djelima negoli riječima, pomažući gdje god je potrebno (usp. Mk 2,3-11).

Prošnje

Predragi, za Abrahama, praoca vjere, kaže se „vjera je surađivala s djelima njegovim i djelima se vjera usavršila” (Jk 2,22). Molimo Gospodina ovakvu živu vjeru i recimo zajedno: „Daruj nam, Gospodine, djela vjere“.

Smiluj nam se Isuse, smiluj nam se!

Budi nam milostiv poradi svoje svete muke!

ŠESTA POSTAJA, Veronika pruža Isusu rubac

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te!

Biblijsko čitanje                                                                                                            Iz 53,2b-4

“Ne bijaše na njem ljepote ni sjaja da bismo se u nj zaglédali, ni ljupkosti da bi nam se svidio. Prezren bješe, odbačen od ljudi, čovjek boli, vičan patnjama, od kog svatko lice otklanja, prezren bješe, odvrgnut. A on je naše bolesti ponio, naše je boli na se uzeo, dok smo mi držali da ga Bog bije i ponižava”.

Razmatranje

Neki farizej pozva Isusa da bi blagovao s njime. Jedna griješnica ovog grada bila je darežljiva u svojim gestama ljubavi prema Isusu. Farizej je u svom srcu prezirao ne samo ženu, nego i Isusa, koji sve razumije i obraća se ženi: “Oprošteni su ti grijesi. Tvoja te vjera spasila; idi u miru” (Lk 7,48.50). Isus je u činima ljubavi prema njemu prepoznao vjeru koja ih pokreće. Ista vjera potaknula je Veroniku da, svojim činom suosjećanja, donese utjehu Gospodinu brišući mu lice (usp. Lk 7,36-50).

Prošnje

Predragi, dok smo u svijetu, “u vjeri hodimo, ne u gledanju” (2Kor 5,7), vjera, tako reći, u Isusu prebiva i nudi nam neizmijernu ljubav Oca.

Recimo zajedno: “Otvori naše oči vjeri, Gospodine”.

SEDMA POSTAJA, Isus pada drugi put pod križem

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te!

Biblijsko čitanje                                                                                                            Mk 14,33-36

“I povede sa sobom Petra, Jakova i Ivana. Spopade ga užas i tjeskoba pa im reče: ‘Duša mi je nasmrt žalosna! Ostanite ovdje i bdijte!’ Ode malo dalje i rušeći se na zemlju molio je da ga, ako je moguće, mimoiđe ovaj čas. Govoraše: “’Abba! Oče! Tebi je sve moguće! Otkloni čašu ovu od mene! Ali ne što ja hoću, nego što hoćeš ti!’”

Razmatranje

Isus je pao pod težinom križa, kao što je pao u molitvi u Getsemaniju. Ono što ga je prisililo da padne jest njegova ljubav prema nama: svojom mukom i smrću, uistinu, ljubio nas je sve do kraja. Znao je da je muka bila jedini put povratka Ocu s našom ljuckošću koju je ponio sa sobom. Zagledajmo se u Isusa koji je dao početak našoj vjeri. Ne obeshrabrimo se, ostanimo s Isusom u svojim kušnjama i ostat ćemo s njim u vječnosti u njegovu kraljevstvu ljubavi (usp. Heb 12,2-3).

Prošnje

Predragi, jer naša se vjera “ne temelji na mudrosti ljudskoj nego na snazi Božjoj” (1Kor 2,5), Isus je izabrao da dijeli, kao čovjek, naše patnje.

Recimo zajedno: “Uzdigni nas, Gospodine,  u svojoj vjernosti”.

Smiluj nam se Isuse, smiluj nam se!

Budi nam milostiv poradi svoje svete muke!

OSMA POSTAJA, Isus tješi jeruzalemske žene

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te!

Biblijsko čitanje                                                                                                            Lk 23,27-28

“Za njim je išlo silno mnoštvo svijeta, napose žena, koje su plakale i naricale za njim. Isus se okrenu prema njima pa im reče: ‘Kćeri Jeruzalemske, ne plačite nada mnom, nego plačite nad sobom i nad djecom svojom’”.

Razmatranje

Žene su plakale nad Isusovom sudbinom, koji je bio prisiljen nositi svoj križ na Kalvariju. Isti taj očajnički plač, Isus je čuo kad se približavao kući nadstojnika singoge, čija je kći bila mrtva. Obraćajući se Ocu, Isus reče: “Ne boj se! Samo vjeruj” (Lk 5,37). Čak i u patnji, Isus u duhu vidi ruku Oca nebeskoga koji ljubi i sebi privlači svaki život. Tako ponavlja također nama danas: “Ne bojte se, samo imajte vjere, vaš život će uskrsnuti u novom svjetlu, u svjetlu života i ljubavi Božje” (usp. Mk 5,35-43).

Prošnje

Predraga braćo i sestre, u Isusu “imamo slobodan pristup Bogu, s pouzdanjem po vjeri u njega” (Ef 3,12). Samo u Isus imamo ovo povjerenje koje dopušta da ostanemo čvrsti u teškoćama.

Recimo zajedno: “Obnovi našu vjeru, Gospodine”

Smiluj nam se Isuse, smiluj nam se!

Budi nam milostiv poradi svoje svete muke!

DEVETA POSTAJA, Isus pada treći put pod križem

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te!

Biblijsko čitanje                                                                                                            Heb 5,8-9

“Isus, premda je Sin, iz onoga što prepati, naviknu slušati i, postigavši savršenstvo, posta svima koji ga slušaju”.

Razmatranje

Na križnom putu pao je tri puta: toliko je bilo potrebno da se Isus nadvije nad našu nevjernu ljuckost. Na sredini mora, dok je Isus hodao po vodi, Petar mu je htio poći u susret, ali pobijeđen strahom, počeo je tonuti. Isus, kao što to čini sa svakim od nas: ispruži ruku, uhvati nas i kaže našem srcu. “Malovjerni, zašto si posumnjao?” Njegova patnja prisjeća nas dubine njegove ljubavi, koja nas dostiže na zemlji našeg čovještva. Vjera nam govori, kad ga zazivamo, da nas njegova ruka podiže i spašava (usp Mt 14,26-32).

Prošnje

Predragi, “milošću ste spašeni po vjeri! I to ne po sebi! Božji je to dar!” (Ef 2,8). Isus se nadvija nad svakoga od nas i spašava nas, ne po našim zaslugama, već po svojoj ljubavi. Recimo zajedno: “Gospodine, pomozi našoj nevjeri”.

Smiluj nam se Isuse, smiluj nam se!

Budi nam milostiv poradi svoje svete muke!

DESETA POSTAJA, Isusa svlače

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te!

Biblijsko čitanje                                                                                                            Iv 19,23-24

 

“Vojnici pak, pošto razapeše Isusa, uzeše njegove haljine i razdijeliše ih na četiri dijela – svakom vojniku po dio. A uzeše i donju haljinu, koja bijaše nešivena, otkana u komadu odozgor dodolje. Rekoše zato među sobom: ‘Ne derimo je, nego bacimo za nju kocku pa komu dopane’”.

Razmatranje

Isuse je, prije raspeća, bio potpuno razgolićen. Bio je znak koji je sebe cijeloga predao iz ljubavi prema nama. Pred očajničkim krikom slijepca iz Jerihona, koji ga zaziva, Isus se zaustavlja. Slijepac baci sa sebe ogrtač, dragocjenu svojinu, da bi bio Slobodan trčati prema spasenju. Vjera ga je pokrenula i vjera ga je spasila. Božanska Riječ po ljubavi i čovjek po vjeri: oboje se lišavaju svega da bi se susreli na putevima povijesti. Isus prihvaća doći k nama darujući nam svega sebe, i kao takav želi biti pronađen: kada, vjerom opljenjujemo sami sebe, zazivajući ga kao jedino spasenje i pouzdajući se u njega (usp. Mk 10,47-52).

Prošnje

Predragi, “Krist, po vjeri, prebiva u srcima vašim” (Ef 3,17). Isus prebiva u nama i donosi plodove milosti ako ga znamo prihvatiti s vjerom.

Recimo zajedno: “Učini da se rodi u nama vjera, Gospodine”.

Smiluj nam se Isuse, smiluj nam se!

Budi nam milostiv poradi svoje svete muke!

JEDANAESTA POSTAJA, Isusa pribijaju na križ

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te!

Biblijsko čitanje                                                                                                            Lk 23,39-43

“Jedan ga je od obješenih zločinaca pogrđivao: »Nisi li ti Krist? Spasi sebe i nas!« A drugi ovoga prekoravaše: ‘Zar se ne bojiš Boga ni ti, koji si pod istom osudom? Ali mi po pravdi jer primamo što smo djelima zaslužili, a on – on ništa opako ne učini.« Onda reče: ‘Isuse, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje’. A on će mu: ‘Zaista ti kažem: danas ćeš biti sa mnom u raju!’”.

Razmatranje

Isus je bio raspet između dva razbojnika. Jedan od njih vidio je u njemu Gospodara života: “Isuse, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje”. U svojoj vjeri bio je siguran da će Isus pobijediti smrt. Ista vjera potaknula je satnika koji je molio Isusa da mu ozdravi slugu, bio je uvjeren, uistinu, da je jedna njegova riječ dosta da vrati život onomu koji je bio oduzet. Isus prihvaća i uslišava vapaj vjere ljudi koji se, zbog ovog ili onog razloga, osjećaju daleko od Boga. Vjera je dar Božji koji dopire do srca čovječjeg i iznjedruje vapaj u molitvi: “Isuse, pomozi mi, sjeti me se u svome kraljevstvu” (usp. Mt 8,5-9).

Prošnje

Predraga braćo i sestre, “i kad bih imao svu vjeru da bih i gore premještao, a ljubavi ne bih imao – ništa sam!” (1Kor 13,2). Molimo zajedno Krista, izvor vjere i ljubavi, i recimo zajedno: “Daruj nam živu vjeru, Gospodine”.

Smiluj nam se Isuse, smiluj nam se!

Budi nam milostiv poradi svoje svete muke!

DVANAESTA POSTAJA, Isus umire na križu

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te!

Biblijsko čitanje                                                                                                            Mt 27,45-46

“Od šeste ure nasta tama po svoj zemlji – do ure devete. O devetoj uri povika Isus iza glasa: ‘Eli, Eli, lema sabahtani?’ To će reći: ‘Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?’”

Razmatranje

“Učitelju! Zar ne mariš što ginemo?” bio je vapaj učenika u oluji. Isti vapaj odzvanja iz Isusovih usta: “Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?” Gospodin je do dna preuzeo našu ljuckost, sa svim strahovima, sumnjama i nemirom koji nas može napasti. U njegovu srcu izvire riječ koja nas usmjerava putem spasenja: “Što ste bojažljivi? Kako nemate vjere?” Zbog vjere znamo, kao što je smirio vjetar i more, tako će pobijediti i smrt: nismo izgubljeni ako u njega stavimo svoju vjeru (usp Mk 4,37-41).

Prošnje

Predraga braćo i sestre, sv. Pavao nas uči da, “što sada živim u tijelu, u vjeri živim u Sina Božjega koji me ljubio i predao samoga sebe za mene” (Gal 2,20). Naša vjera klija na daru koji je Isus postigao svojim životom.

Recimo zajedno: “Daruj nam život vjere, Gospodine”.

Smiluj nam se Isuse, smiluj nam se!

Budi nam milostiv poradi svoje svete muke!

TRINAESTA POSTAJA, Isusa skidaju s križa

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te!

 

Biblijsko čitanje                                                                                                                         Iv 19,3-34

“Kada dođoše do Isusa i vidješe da je već umro, ne prebiše mu golijeni, nego mu jedan od vojnika kopljem probode bok i odmah poteče krv i voda”.

Razmatranje

Iz boka Isusa, umrlog na križu, potekli su krv i voda, sakramentalni znakovi koje danas primamo također i mi. “Vjerujte mi: ja sam u Ocu i Otac u meni. Ako ne inače, zbog samih djela vjerujte” (Iv 14,11). Isus nas poziva da vjerujemo zbog djela koje je učinio za nas, i koja daju svjedočanstvo njegova božanskog podrijetla. Jaganjac žrtveni koji sebe samoga predaje za nas Očev je dar, to je onaj koji nas i danas može oprati svojom krvlju i utažiti našu žeđ vodom Duha. Naša vjera ima jedan stvaran temelj: smrt Isusova na križu i ljubav Oca koji ga je uskrisio da bismo u njemu imali život (usp. Iv 14,8-12).

Prošnje

Predragi, “milost Gospodina našega preobilovala je zajedno s vjerom i ljubavlju, u Kristu Isusu” (1Tim 1,14). Pridruženi, također i mi, po milosti Kristu, recimo zajedno: “Daruj nam duh vjere, Gospodine”.

Smiluj nam se Isuse, smiluj nam se!

Budi nam milostiv poradi svoje svete muke!

ČETRNAESTA POSTAJA, Isusa polažu u grob

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te!

Čitanje                                                                                                                         Mt 27,59-61

“Josip uze tijelo, povi ga u čisto platno i položi u svoj novi grob koji bijaše isklesao u stijeni. Dokotrlja velik kamen na grobna vrata i otiđe. A bijahu ondje Marija Magdalena i druga Marija”.

Razmatranje

Isus je sada pšenično zrno koje će, pavši na zemlju, dati obilat roda. Mi smo plodovi njegove milosti ako ostanemo ujedinjeni s njim: na križu nas je nanovo rodio da bismo imali njegov život. Vjera koja se traži jednaka je zrnu gorušice, kao da bismo rekli naše pritjelovljenje Gospodinu susreće se s darom njegova života. U tišini našeg života, na zemlji zamračenoj bijedom našeg čovještva, ostvaren je misterij: božansko sjeme postaje sjeme vječnog života. Pitamo se kako se sve ovo može dogoditi u svakome od nas, ali sam Isus nam odgovara: “Ljudima je to nemoguće, ali Bogu je sve moguće” (Mt 19,26).

Prošnje

Predragi, “s njime suukopani u krštenju, u njemu ste i suuskrsli po vjeri u snagu Boga koji ga uskrisi od mrtvih” (Kor 2,12). Znademo, po vjeri, da je samo Bogu sve moguće, recimo zajedno: “Pomozi nam, Gospodine, na putu vjere”.

 

Smiluj nam se Isuse, smiluj nam se!

Budi nam milostiv poradi svoje svete muke!

PETNAESTA POSTAJA, Isusovo uskrsnuće

Čitanje                                                                                                                         Iv 20,26-29

“I nakon osam dana bijahu njegovi učenici opet unutra, a s njima i Toma. Vrata bijahu zatvorena, a Isus dođe, stade u sredinu i reče: ’Mir vama!’ Zatim će Tomi: ‘Prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke! Prinesi ruku i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran nego vjeran.’ Odgovori mu Toma: ‘Gospodin moj i Bog moj!’ Reče mu Isus: »Budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju!’”

Razmatranje

U svojim oproštajnim govorima Isus je rekao svojim učenicima: “Kazao sam vam to sada, prije negoli se dogodi, da vjerujete kad se dogodi” (Iv 14, 29). Tko vjeruje u Isusa, tko prijanja životom uz Riječ koja uzdiže, uzići će na novi život u Duhu. Također danas odzvanja Gospodinova riječ života: on nas naziva blaženima, iako nisamo vidjeli, vjerujmo u njega i recimo mu u tišini svoga srca: “Gospodin moj i Bog moj!” (usp. Iv 14,25-29).

Prošnje

Predragi, “ako pak Krist nije uskrsnuo, uzalud je doista propovijedanje naše, uzalud i vjera vaša” (1Kor 15,14); uskrsnuće Isusovo, uistinu, je misterij koji možemo prihvatiti samo očima vjere.

Recimo zajedno: “Daruj nam čvrstu vjeru, Gospodine”.

Smiluj nam se Isuse, smiluj nam se!

Budi nam milostiv poradi svoje svete muke!

ZAVRŠNA MOLITVA

Godina vjere, poziv je na autentično i obnovljeno obraćenje Gospodinu, jedinom Spasitelju svijeta. U otajstvu svoje smrti i uskrsnuća, Bog je u punini objavio Ljubav koja spašava i poziva ljude na obraćenje života po oproštenju grijeha (usp. Dj 5, 31). Za apostola Pavla, ta Ljubav uvodi čovjeka u novi život: “Krštenjem smo dakle zajedno s njime ukopani u smrt da kao što Krist slavom Očevom bi uskrišen od mrtvih, i mi tako hodimo u novosti života” (Rim 6, 4). Zahvaljujući vjeri, taj novi život oblikuje čitav ljudski život prema radikalno novoj stvarnosti uskrsnuća. “Vjera ljubavlju djelotvorna” (Gal 5,6) postaje novo mjerilo shvaćanja i djelovanja koje mijenja čitav čovjekov život (usp. PF 6).

Prevela i priredila s. Stjepanka Stanić, milosrdnica  (http: //www.milosrdnice.hr)