15.04.2013

Održan susret Vijeća HBK-a za Ustanove posvećenog života i Družbe apostolskog života

Predsjednik HKVRPP istakao je potrebu daljnje suradnje kako pojedinih redovničkih zajednica, tako i konferencija dviju susjednih država, Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Na inicijativu mons. Mate Uzinića, predsjednika Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za Ustanove posvećenog života i Družbe apostolskog života, u sjedištu HBK u Zagrebu održan je 13. travnja prvi godišnji susret Vijeća. Posebnost ovog susreta bila je ta da je po prvi put održan susret članova ovog Vijeća i nad/biskupskih povjerenika za Ustanove posvećenog života i Družbe apostolskog života.
U uvodnoj riječi mons. Uzinić obrazložio je razlog sazivanja susreta. Uz potrebu međusobnog upoznavanja radi boljeg djelovanja na području ne samo redovničkog života, nego i na promicanju kršćanskih vrijednosti u Crkvi i društvu. Osobito se osvrnuo na potrebu nadvladavanja predrasuda, samodostatnosti i osjećaja konkurentnosti u pastoralnom djelovanju. Bolja informiranost i sudioništvo u stvaranju programa omogućilo bi, naime, bolje rezultate na područjima od zajedničkog interesa.

Predsjednik HKVRPP-a, o. Vinko Mamić, upoznao je nazočne s radom Konferencije, osobito s novijim projektima. Istakao je potrebu daljnje suradnje kako pojedinih redovničkih zajednica, tako i konferencija dviju susjednih država, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Uslijedila su predstavljanja rada povjerenika Vijeća za UPŽ i DAŽ pojedinih biskupija. Izlaganja su doprinijela boljem upoznavanju redovničke i opće eklezijalne stvarnosti u biskupijama RH, kao i stvarnih potreba i mogućnostima daljeg poboljšanja kvalitete rada.Posebna pozornost dana je novim mogućnostima i boljoj koordiniranja već postojećih aktivnosti Vijeća HBK, HKVRPP-a i nad/biskupijskih povjerenika.    (IKA)