18.04.2013

Priopćenje sa susreta Biskupa BK BiH s franjevačkim provincijalima u BiH

Susret je održan 17. travnja 2013. u Sarajevu, a sudjelovali su svi biskupi te franjevački provincijali fra Lovro Gavran i dr. fra Miljenko Šteko.

Susret biskupa Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine s franjevačkim provincijalima u BiH održan je, 17. travnja 2013. u Nadbiskupskom ordinarijatu vrhbosanskom u Sarajevu. Predsjedao je biskup banjolučki mons. dr. Franjo Komarica, predsjednik BK BiH, a sudjelovali su svi biskupi te franjevački provincijal Bosne Srebrene fra Lovro Gavran i provincijal Hercegovačke franjevačke provincije dr. fra Miljenko Šteko.

Sudionici susreta su upoznati s onim što je učinjeno na ostvarenju zajedničke provedbe pastoralne godine za dijecezanske i franjevačke bogoslove u šestoj godini nakon svršenog diplomskog studija kada pristupaju đakonskom ređenju. Iznesena su i različita iskustva provedbe pastoralne godine na teološkim učilištima u Hrvatskoj i inozemstvu na kojima se nalaze i svećenički kandidati biskupija i redovničkih zajednica u BiH. Izraženo je očekivanje da uprave Katoličkog bogoslovnog fakulteta i Franjevačke teologije odnosno Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa i Franjevačke bogoslovije u Sarajevu porade na što boljoj pripravi budućih dijecezanskih i franjevačkih svećenika za pastoralno djelovanje s posebnim naglaskom na specifičnosti krajevne Crkve u BiH i pastoralnu praksu u njoj. Dogovoreno je i da se pokuša organizirati jedan zajednički višednevni godišnji susret đakona iz biskupija i provincija u BiH. Posebno je ukazano na potrebu bolje međusobne povezanosti između bogoslova ovih bogoslovija imajući u vidu da će nakon svećeničkog ređenja zajedno djelovati u pastoralu.

Biskupi i franjevački provincijali razmotrili su i pitanje prikupljanja kolekti s posebnim naglaskom na misijskoj kolekti i kolekti za Crkvu na Bliskom Istoku. Nakon što su upoznati s odredbama u svakoj od biskupija u BiH kao i njihovom provođenju u praksi, dogovoreno je da se napravi analiza stanja i dadnu potrebe smjernice.

Biskupi i franjevački provincijali su upoznati s tijekom priprema za održavanje Drugog susreta svećenika Bosne i Hercegovine te već sada pozivaju i potiču sve svećenike, dijecezanske i redovničke, u Bosni i Hercegovini da se 18. lipnja 2013. okupe u franjevačkom samostanu na Gorici u Livnu.

Sudionici susreta su izrazili svoju suglasnost i potporu nadbiskupu metropolitu vrhbosanskom kardinalu Vinku Puljiću da pozove Svetog Oca Franju u pastirski pohod Bosni i Hercegovini.

 Tajništvo BK BiH