24.01.2014

Susret Apostolskog nuncija u BiH s Upravom Bosne Srebrene

Na susretu su sudjelovali provincijal fra Lovro Gavran, fra Ivo Orlovac, fra Jozo Marinčić, fra Joso Oršolić, fra Janko Ćuro, te tajnik Provincije fra Davor Dominović.

U četvrtak, 23. siječnja, u prostorijama Franjevačkog provincijalata Bosne Srebrene na Kovačićima održan je susret Apostolskog nuncija u BiH i Crnoj Gori mons. Luigija Pezzuta s Upravom Provincije.

Sastanak je započeo u 10 sati. Na samom početku susreta mons. Pezzutija je u ime Uprave Provnicije dočekao i pozdravio provincijal fra Lovro Gavran. Nakon toga uslijedilo je upoznavanje s ostalim članovima provincijske Uprave. Na susretu su sudjelovali svi članovi Definitorija: fra Ivo Orlovac, fra Jozo Marinčić, fra Joso Oršolić, fra Janko Ćuro, te tajnik Provincije fra Davor Dominović.

U pratnji Apostolskog nuncija došao je savjetnik u Nuncijaturi Mons. Joseph Puthenpurayil Antony. Nuncij Pezzuto je najprije zahvalio na pozivu da dođe i još bolje upozna rad Provincije koja je važan elemenat u ovoj mjesnoj Crkvi, te preuzevši riječ započeo kratko izlaganje koje je za ovu prigodu bio pripremio. Izrazio je zadovoljstvo što je došlo do ovoga susreta, te ohrabrio Definitore da se ne plaše službe vlasti, jer ta je služba prisutna u Crkvi i na nju se treba gledati i kao na veliki križ i kao na veliku odgovornost. Uprava Provincije ima zadaću upravljanja, popravljanja, poticanja i vođenja braće u izvršavanju evanđeoskih savjeta.

Mons. Pezzuto je svoje izlaganje podijelio na dvije teme: unutarnja obnova i odnosi redovnika i mjesne Crkve. Svoje predavanje je bazirao na dokunetima II. vatikanskog sabora.

Što se tiče prve teme krenuo je od činjenice da se od II. vatikanskog sabora Crkva nalazi u stalnom stanju obnove. Naglasio je kako za Crkvu tako i za Franjevački red treba biti važnija obnova (rinovamiento), koja podrazumijeva unutarnju izgradnju i vraćanje izvorima, od posadašnjenja (agiornamiento) koje ima bitno vanjski oblik. „Obnova nas uvijek suočava s novošću Boga. Duh stalne potrebe obnove je Duh koji vodi Zajednicu“, naglasio je nuncij. „Vršeći službu upravljanja svaka Uprava treba biti otvorena i sposobna čitati znakove vremena, te što treba učiniti u određenom trenutku. Obnova se najbolje izražava riječju obraćenje.“ Mons. Pezzuto je govorio i o četiri kriterija koja su važna kako bi obnova bila istinska: 1. povratak izvorima, 2. mudrost II. vatikanskog sabora, 3. otvoriti se utjecaju Duha Svetoga i 4. obnova mora biti pod vodstvom Crkve.

U drugoj temi nuncij je govorio o pitanju međusobnih odnosa redovnika i mjesne Crkve. Naime, iako redovnici imaju određenu autonomiju u Crkvi, ipak su podložni mjesnoj Crkvi i mjesnom biskupu u svim onim pitanjima pastoralnog djelovanja. U odnosu redovnika i mjesne crkve uvijek treba imati za cilj život i rast sveopće Crkve. Veoma je važno biti svjestan da svi radimo za jedinstvo Crkve. „Biskupi moraju shvatiti da redovnici nisu pomoćna radna snaga u pastoralu, nego da je redovnički život jedna karizma koja obogaćuje Crkvu. Isto tako i redovnici moraju biti svjesni da su dio Crkve u jednistvu s mjesnim biskupom. Niti je sam biskup Crkva, niti su sami redovnici kompletni bez biskupa.“, kazao je između ostaloga mons. Pezzuto. Također je naglasio da i cijeli kler mora imati na umu da bez laika nisu Crkva, te da treba kod svih stvarati svijest o važnosti crkvenog zajedništva. Budući da su karizme (darovi Duha) veoma bitni za rad i život Crkve, nuncij je naglasio da je veoma važno imati stav otvorenosti prema karizmama drugih, što onda vodi dijalogu i razumijevanju unutar Crkve.

Nakon nuncijeva izlaganja pojedini članovi Definitorija su postavljanli pitanja i kroz diskusiju razradili ove osnovne toče koje je mons. Pezzuto izložio.

U 12 sati nuncij je zajedno s fratrima molio Treći čas u oratoriju sv. Nikole Tavelića, a nakon toga druženje je nastavljeno uz ručak u samostanskoj blagovaonici.

Nakon objeda fratri su s nuncijem posjetili Franjevački međunarodni studentski centar, Kruh sv. Ante, pučku kuhinju, te FMC Svjetlo riječi. Nuncij je izrazio svoje zadovoljstvo djelovanjem ovih franjevačkih ustanova, te potakao i ohrabrio da se i dalje zalažu za izgradnju mira i dobra među svim ljudima. Osobito je pozvao da se baziraju na rad s mladima bez obzira kojoj naciji, vjeri ili rasi pripadali.  http: //www.bosnasrebrena.ba