Susret mlađe braće Franjevačke provincije Bosne Srebrene

Koordinator susreta mlađe braće u Visokom bio je fra Pero Vrebac, a predavanja su održali meštri bogoslova, fra Danijel Nikolić I Danimir Pezer.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=1196