Kćeri Božje ljubavi završavaju liturgijsko ruho za slavlje s Papom

Danas u radionici crkvenog ruha na Banjskom Brijegu u Sarajevu radi s. Laureta Čagelj, koja se tiho i neumorno tim poslom bavi punih 35 godina.

www.redovnistvo.ba/hr/page.php?id=1267